Vänerregionens Näringslivsråd (VNR)

Vänerregionens Näringslivsråd, VNR, ska verka för väl fungerande logistik och transporter till och från regionen, med särskild hänsyn till Vänersjöfarten och dess samverkan med övriga transportslag.